תערוכת קלינטק 28-27 בינואר 2015
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-19
לטכנולוגיות מים, התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת,
בנייה ירוקה, מיחזור ותחבורה ירוקה.
 
חיפוש

1 2 3 4 5 

התערוכה הבאה
CLEANTECH 2015
- Green Conference and Expo

בחסות: