תערוכת קלינטק ועידה: 3-5 באפריל 2016
תערוכה: 4-5 באפריל 2016
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-20
לטכנולוגיות מים, התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת,
בנייה ירוקה, מיחזור ותחבורה ירוקה.
מלון רמדה, ירושלים
 
חיפוש


התערוכה הבאה
קלינטק - ראיון עם אסופתא
CLEANTECH 2015
ועידת קלינטק למיחזור

- Green Conference and Expo

בחסות: