תערוכת קלינטק 28-27 בינואר 2015
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-19
לטכנולוגיות מים, התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת,
בנייה ירוקה, מיחזור ותחבורה ירוקה.
 
חיפוש
Avenue

27-28 בינואר 2015

1 2 3 4 5 

התערוכה הבאה
L'expo Cleantech 2013
- Green Conference and Expo
     
                                   
גופים ממשלתיים: