תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.
 
חיפוש
1 2 3 4 5 

התערוכה הבאה
קלינטק - ראיון עם אסופתא
ועידת קלינטק למיחזור

- Green Conference and Expo
CleanTeach 2016

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'