תערוכת קלינטק 24-23 בפברואר 2016
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-20
לטכנולוגיות מים, התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת,
בנייה ירוקה, מיחזור ותחבורה ירוקה.
גני התערוכה, תל אביב
 
חיפוש

התערוכה הבאה
CLEANTECH 2015
ועידת קלינטק למיחזור

- Green Conference and Expo

בחסות: