תערוכת קלינטק 23-22 בפברואר 2016
הוועידה והתערוכה הבינלאומית השנתית ה-20
לטכנולוגיות מים, התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת,
בנייה ירוקה, מיחזור ותחבורה ירוקה.
מרכז הקונגרסים "AVENUE" קריית שדה התעופה
 
חיפוש

התערוכה הבאה
CLEANTECH 2015
- Green Conference and Expo

בחסות: