תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.
 
חיפוש

הממשלה אישרה את הצעת החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני


12.03.2012

על פי החוק החדש, תוטל אחריות על יצרני ויבואני מוצרי אלקטרוניקה, סוללות ומצברים בישראל לממן את הפינוי והטיפול בפסולת שנגרמת מהמוצרים אותם הם משווקים. Photo: Tungphoto

הממשלה אישרה לאחרונה את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני.
החוק קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, שנועדו לעודד שימוש חוזר בציוד זה, לצמצם את כמות הפסולת הנוצרת ממוצרים אלו, למנוע את הטמנתם ולהקטין את המפגעים הסביבתיים והבריאותיים, הנוצרים מטיפול לא ראוי בפסולת ציוד אלקטרוני. החוק מבוסס על עיקרון מרכזי של 'אחריות יצרן מורחבת', לפיו מוטלת האחריות על יצרן או על יבואן לטפל בפסולת הנוצרת מציוד אלקטרוני שהוא משווק ולשאת בעלות הכרוכה בכך. חוק זה מהווה צעד נוסף במדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת מוצקה ומצטרף להסדרים הקיימים, בהם: חוק האריזות, חוק לסילוק ומחזור צמיגים, העלאת היטל הטמנה באתרי פסולת, פיקדון על מכלי משקה והסדרים להפרדת פסולת במקור בבתי התושבים.

מדי שנה מיוצרים בעולם מיליארדי מוצרים אלקטרונים ומאות מיליונים יוצאים משימוש במסגרת תוכניות שדרוג והחלפה. רק מיעוט מהמכשירים הישנים ממוחזר או מחודש, ורובם מצטבר בערימות של זבל אלקטרוני מזהם ומסוכן. החברות מעודדות את לקוחותיהן לשדרג את המכשירים, אבל לא מציעות תשתית לטיפול בפסולת האלקטרונית שנוצרת, ולכן רובה נקבר ויוצר זיהום ומפגע סביבתי ובריאותי. משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ- 85,000 טון בשנת 2010, ושיעור הגידול בכמות הפסולת מסוג זה גבוה משיעור העלייה השנתי הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל.
בשורה של מחקרים שנעשו בעולם, אשר בדקו אזורים בהם פסולת אלקטרונית טופלה בצורה בלתי ראויה, נמצאו ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים ומסרטנים בני אדם, בבעלי חיים ובצמחייה.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "בעידן המודרני יש גידול עצום ברכישה והחלפה של מוצרי אלקטרוניקה ביתיים. הטלוויזיות, המקררים והמחשבים הנזרקים פוגעים בבריאות ובסביבה של כולנו. החוק יסדיר לראשונה את מנגנוני הטיפול בפסולת הנוצרת ממוצרי האלקטרוניקה ויחייב את יצרני ואת יבואני המוצרים לממן את מנגנוני הטיפול בפסולת שנגרמת ממוצריהם."
עיקרי החוק:
•    יצרן או יבואן של ציוד אלקטרוני יחויב למחזר 50% מסך משקל הציוד האלקטרוני שמכר בשנה
•    יצרנים ויבואנים של סוללות ומצברים, יחויבו למחזר 25% עד 35%, בהתאם לסוג הסוללה או מצבר, מסך משקל הסוללות או מצברים שמכר בשנה
•    בתי עסק המוכרים מוצרים אלקטרונים יחויבו להעניק שירות החזרת מוצרים אלקטרונים ללא תשלום בעת רכישת מוצרים חדשים מאותו סוג
•    בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים יחויבו להתקין מכלים ייעודיים לסוללות ומצברים משומשים, וליצור נקודות החזרה זמינות לציבור
•    החל משנת 2020, תיאסר הטמנת פסולת ציוד אלקטרוני שאינה תוצר לוואי של מיחזור או השבה
•    החוק קובע סטנדרטים לפינוי וטיפול במתקני המיון והמיחזור
•    יצרנים ויבואנים יפרסמו מדריכים לטיפול סביבתי והכנה לשימוש חוזר לכל ציוד אלקטרוני שהם מוכרים. מדריך זה מיועד לכל אדם העוסק במיון, הכנה לשימוש חוזר וטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני ויכיל מידע על רכיבים וחומרים, לרבות חומרים מסוכנים בציוד האלקטרוני, והאמצעים לטפל בפסולת זו בדרך בטיחותית ושמונעת נזק לסביבה
•    יצרנים ויבואנים יפעלו במסגרת התאגדויות ויהיו מחויבים לממן את כל עלויות הפינוי וטיפול בפסולת מציוד אלקטרוני
•    תוטל אחריות על הרשויות המקומיות לבצע הפרדה ופינוי של פסולת מציוד אלקטרוני מהמגזר הביתי

•    מקור: המשרד להגנת הסביבה

Photo: Tungphoto


תגיות : קלינטק, תערוכת קלינטק, משוב, קבוצת משוב, משוב גרופ, טכנולוגיות מים, מיחזור, אנרגיה מתחדשת, זיהום אוויר, בנייה ירוקה, ביוב, גז טבעי, ציוד אלקטרונ,

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'