תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
16-17/6/2020, גני התערוכה תל-אביב.
 
חיפוש

הצעת חוק: לפטור מתקנים לאנרגיה מתחדשת מהיטל השבחה


22.07.2014

ועדת המשנה (כלכלה) לקידום אנרגיה ירוקה בכנסת, ", בראשות ח"כ ד"ר חנא סווייד (חד"ש), דיון בנושא: "קידום אנרגיה סולארית במבנים פרטיים וציבוריים ובבתי המגורים"

 

הדיון נועד לפתור חסמים נקודתיים שונים המונעים את פיתוחו של ענף האנרגיה הסולארית על גגות מבנים פרטיים וציבוריים, ואשר יוצרים אי-ודאות ליזמות בתחום, ומעמיסים עלויות עד כדי פגיעה. 
בין החלטות הוועדה בסיום הדיון: "הוועדה קוראת לשר הפנים ולשר האוצר להשלים ללא דיחוי את הליך תיקון התקנות שהתחיל עוד בשנת 2010 (קביעת תעריפי ארנונה על מתקנים סולאריים) ולהביא את התיקון לאישור ועדת הכספים בהקדם האפשרי; הוועדה קוראת לרשות המיסים לחדש את הקלות המס למתקני אנרגיה מתחדשת לרבות בלאי מואץ ולהמשיך את הרציפות הנדרשת בכללי המיסוי לצרכנים ובכלל; הוועדה קוראת לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל לבצע את ההתאמות הנדרשות באמות המידה שמפרסמת הרשות על מנת לתת ביטוי לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014 - הקמת מתקן פוטו-וולטאי ללא היתר אלא בהרשאה; הוועדה קוראת לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל לקדם מסלול להקמה של גגות סולאריים לצרכנים פרטיים במסלול של מונה-נטו והוועדה קוראת לשר הפנים לקדם את החקיקה שייזום יו"ר הועדה בנושא מתן פטור מהיטל השבחה למתקני אנרגיה מתחדשת בכלל".
ח"כ ד"ר חנא סוויד (בצילום), יו"ר ועדת המשנה לקידום אנרגיה ירוקה: "בימים הקרובים אגיש הצעת חוק אשר תפטור מתקנים לאנרגיה מתחדשת מהיטל השבחה, זאת כחלק מהצעדים הנדרשים לפתיחת שוק הגגות הסולאריים בארץ".

 


תגיות : קלינטק, ח"כ חנא סוויד, קלינטק 2015, קבוצת משוב, מתקנים סולרים, היטל השבחה, מונה נטו,

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'