תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.
 
חיפוש

ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות אישרה: 300 מגה ואט של ייצור חשמל מאנרגיית שמש יתווספו למשק


03.12.2012

שר האנרגיה והמים, ד״ר עוזי לנדאו: ״הצעת ההחלטה שאושרה היא צעד חשוב לשוחרי האנרגיות המתחדשות במדינה. מדובר בהחלטה שקולה ומאוזנת שתקדם את העמידה ביעדי הממשלה לשנים 2015 ו-2020"

ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות שהתכנסה ביום ראשון (2.12.12), אישרה את הצעת שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, והחליטה להוסיף 300 מגה ואט לייצור חשמל מאנרגיית השמש למשק, מכסה שהוסטה ממכסת ייצור החשמל מהרוח. כמו כן אישרה הוועדה את הצעת  השר לקידום הקמת מתקנים ביהודה ושומרון.
 
ההצעה גובשה על ידי משרד האנרגיה והמים במטרה לרתום את משרדי הממשלה הרלבנטיים לקידום נושא האנרגיות המתחדשות. על פי הערכות המשרד, צפוי המשק לעמוד בשנת 2015 בכ- 92% מיעד הביניים שנקבע בהחלטת הממשלה משנת 2009, זאת בעקבות הקמת מתקנים סולאריים נוספים. כאמור, על מנת לעמוד ביעד הסופי לשנת 2020, שעומד על ייצור חשמל של 10% מאנרגיות מתחדשות, משנה המשרד את תמהיל האנרגיות המתחדשות, באמצעות הסטת מכסות המיועדות לצורך ייצור חשמל מאנרגיית רוח למתקני ייצור חשמל מאנרגיית שמש.

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, בפתיחת קלינטק 2012​שר האנרגיה והמים, ד״ר עוזי לנדאו: ״הצעת ההחלטה שאושרה היא צעד חשוב לשוחרי האנרגיות המתחדשות במדינה. מדובר בהחלטה שקולה ומאוזנת שתקדם את העמידה ביעדי הממשלה לשנים 2015 ו-2020, ותעשה צדק עם היזמים הסולאריים ביהודה ושומרון שסובלים מעוול מתמשך ומפגיעה בזכות האדם הבסיסיות שלהם. הירידה הדרסטית בתעריפים הסולאריים תאפשר לאזרחי ישראל ליהנות מחשמל נקי וזול יותר ולהתקרב לעמידה ביעד לייצור 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, בשנת 2020״.

עררים שהגישו משרד האוצר ומשרד המשפטים, המתנגדים להצעה, עשויים לעכב את יישומה. בעקבות הגשת העררים, תובא ההחלטה לאישור הממשלה. משרד המשפטים מתנגד לסעיף בהצעה המעניק ערבויות מדינה ליצרני חשמל סולארי בשטחים, שאינם יכולים לקבל מימון בנקאי להקמת המערכות. האוצר מתנגד להסטת המכסה מהרוח לשמש בטענה שהחשמל שיספקו המערכות הסולאריות יקר יותר ואין סיבה שצרכן החשמל יממן זאת.

עיקרי הנושאים שאושרו בוועדה:

- שינוי תמהיל אנרגיות המתחדשות באמצעות הסטת מכסות המיועדות לייצור חשמל מאנרגיית רוח למתקני ייצור חשמל מאנרגיות שמש.

- הנחיית משרדי הממשלה השונים, כל משרד בתחום סמכותו, לפעול להשלמת הכלים הנחוצים לקידום הקמת מתקנים לייצור חשמל ממקורות מתחדשים, בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 4450 (חכ/176) מיום 29.01.2009 לקידום אנרגיות מתחדשות.

- הנחיית הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל לבחון (במסגרת סמכותה ועל פי הוראות חוק משק החשמל), קביעת תעריפים למכסות עד ליום 1.1.2013.

- הקמת צוות לביצוע ניתוח טכנו- כלכלי- סביבתי, אשר לאור ניתוחו יומלץ אופן הטיפול המועדף לכל רכיב פסולת (ייצור חשמל, ייצור דלקים או הטמנה).

- קידום הקמת מתקני ביו-גז וביו- מסה באמצעות העברת תמיכות מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת, בין היתר באמצעות קרן הניקיון, וכן באמצעות קביעת תעריפים מתאימים.

- קידום אישורי משרד הביטחון למתחמי ייצור חשמל באמצעות רוח.

- קידום מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ביו"ש.

- מעקב ביצוע אחר מכרז אשלים.

- הקמת מתקני חשמל אשר יאפשרו ייצור חשמל לשימוש עצמי במסגרת הסדרת "מונה נטו" עד סוף שנת 2013.
 
כזכור, יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עודכנו במסגרת החלטת ממשלה מס' 4450 (חכ/176) מיום 29.01.2009, בה נקבע כי יעד הביניים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על  5% בשנת 2014 ויעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% לשנת 2020.

דני דנן, מנכ"ל אנרפוינט ישראל: החלטה היסטורית שתשנה את פני משק האנרגיה המודרני בישראל

 

בתמונה: שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, בפתיחת קלינטק 2012


תגיות : אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, משרד האנרגיה והמים, משרד האוצר, משרד המשפטים, מונה נטו, ד"ר עוזי לנדאו, מכסות,

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'