תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.
 
חיפוש

מים


31.01.2012

החלטת ממשלת ישראל ליישם את התוכנית הלאומית לפיתוח טכנולוגיות מים, Israel NEWTech, נועדה להפוך את ישראל לגורם מוביל בשוק המים העולמי, המגלגל כיום כ 400- מיליארד דולר בשנה. שוק זה יצמח בשיעור של מאות אחוזים בשנים הקרובות, וזאת בשל המחסור העולמי הגדול במים. ייצוא תעשיות המים בישראל עומד כיום על כמיליארד דולר בשנה.

החלטת ממשלת ישראל ליישם את התוכנית הלאומית לפיתוח טכנולוגיות מים, Israel NEWTech, נועדה להפוך את ישראל לגורם מוביל בשוק המים העולמי, המגלגל כיום כ 400- מיליארד דולר בשנה. שוק זה יצמח בשיעור של מאות אחוזים בשנים הקרובות, וזאת בשל המחסור העולמי הגדול במים. ייצוא תעשיות המים בישראל עומד כיום על כמיליארד דולר בשנה.

מערכת המים הארצית בישראל מספקת בממוצע כ-1,150 מלמ"ש מים שפירים. המים המותפלים מהווים כ-25% מן המים השפירים בישראל וכ-40% ממי השתייה בישראל במגזר הביתי.

ישראל מובילה בעולם בהשבת מי קולחין (70%). מדינת ישראל משקיעה כ 500- מיליון ₪ בשנה בהקמת תשתיות חדשות ובשיקום ושדרוג של תשתיות קיימות. טיהור השפכים וניצולם יהוו תרומה גדולה למשק המים בישראל, תוך צמצום של מטרדי ריח וזיהום סביבתי - לבריאות הציבור ולבריאות הסביבה.


תגיות : קלינטק, תערוכת קלינטק, טכנולוגיות מים, מיחזור, אנרגיה מתחדשת, זיהום אוויר, בנייה ירוקה, ביוב, גז טבעי, ירוק, גני התערוכה,

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'