תערוכת קלינטק הוועידה והתערוכה הבינלאומית ה23
אנרגיה מתחדשת,בניה ירוקה, התייעלות אנרגטית,גז טבעי, מיחזור ותחבורה ירוקה.
16-17/6/2020, גני התערוכה תל-אביב.
 
חיפוש

משק חשמל ירוק בישראל


04.02.2014

ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות אישרה את הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להסיט ולהסב מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות. שר האוצר יאיר לפיד הגיש ערר על החלטה להעניק רשת ביטחון פיננסית להקמת מתקנים סולאריים ביו"ש

 ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות אישרה השבוע את הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אשר תקדם ותפתח את תחום האנרגיות המתחדשות בישראל.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: ״אנו רוצים לפתח את תחום האנרגיות המתחדשות ולהגיע ליעד של 10% ייצור בשנת 2020, זאת על ידי יצירת שוק ומשק משמעותי וגדול בתחום. הנושא התחיל וטופל בצורה חזקה אצל השר לנדאו שתמך ודחף, ואנחנו נמשיך את המגמה, כל זאת תוך שמירה על הביקוש, הצרכים ורמת מחירים סבירה. אנו לא רוצים להגיע לרמת תעריפים בחשמל שלא תהיה נכונה למשק ולמאבקנו ביוקר המחייה".

במסגרת הצעת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מציע המשרד הסבות והסטות של מכסות קיימות של אנרגיות מתחדשות במטרה להקטין את העלויות העודפות למשק החשמל במעל 2 מיליארד ש"ח.


בהתאם להחלטה שהתקבלה, אושרה האפשרות לתיקון רישיונות מותנים של מתקנים תרמו סולאריים (שניתנו במסגרת הקצאת המכסות) למתקנים בטכנולוגית PV בהיקף של 180 MW  וזאת בתוך 90 יום מקבלת ההחלטה. הסבה זו תחסוך למשק החשמל כ- 1.4 מיליארד ש"ח מהוון למשך 20 שנה.
השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ:  "המכסה  שהוקצתה לביוגז, 160 מגאווט, גבוהה בהרבה מהנדרש. יש להסיט 60 מגאווט ממכסת זו לטובת יצור חשמל פוטו וולטאי. על פי חישובי המשרד להגנת הסביבה הטיפול ביצור חשמל מכלל כמות הפסולת בישראל לא עולה על 100 מגהוואט. ההסטה תחסוך למדינה 27 מיליון ₪".

ההחלטה שהתקבלה כוללת גם הסטת מכסה של 70 MW מטכנולוגית רוח לטכנולוגיית P.V.. זאת בעקבות החסמים התכנוניים והקשיים בקידום הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח. כמו כן, הוחלט על המרת 20 MW מטכנולוגיית רוח קטן (מתקנים עד 50 קילוואט) ו- 20 MW מתרמו-סולרי למתקנים בטכנולוגיית PV בהיקף של 40 MW . הסבות אלה צפויות להוביל להוזלה של מעל חצי מיליארד ש"ח מהוון למשך 20 שנה.
 
גם נושא הביו גז נכלל בהחלטה. ענף ייצור חשמל מפסולת נחשב אחד מהענפים הפרודוקטיביים ביותר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. בהתאם לכך הוחלט לפנות למשרד הביטחון במטרה לבחון ולשקול אפשרות לאימוץ תעריפים למתקני ייצור חשמל מפסולת בתהליכים אנארוביים בשטחי יהודה ושומרון, זאת בדומה לתנאים הקיימים הנוגעים להקמת מתקנים אלו בכל חלקי הארץ. כמו כן הוחלט לבחון את הצורך בהסטה של מכסות מביו גז לאנרגיות אחרות.

המשרד מעודד את אימוץ העקרונות לקביעת התועלות הכלכליות של אנרגיות מתחדשות שהציגה ועדת קנדל, וממליץ על הקמת ועדה לקיום הליכי עדכון לתוצאות הדו"ח, לאור המידע שיצטבר כתוצאה משילוב אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל ובהתאם למדיניות הממשלה המעודכנת בראשות מנכ"לית המשרד.

החלטת הממשלה מס' 3484 מיום 17.07.2011 קבעה כי עשרה אחוזים מהמכסה שנקבעה למתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה (30MW של מתקנים בינוניים), וכן עשרה אחוזים מכלל המכסות האחרות שנועדו למתקנים בינוניים, יוקצו למתקנים בינוניים שיוקמו ביהודה ושומרון. אומנם כיום, הגורמים המממנים מסרבים לממן פרויקטים ביו"ש, עקב החשש כי הסדרים מדיניים עתידיים עלולים להשפיע על פעילות המתקנים. לפיכך, הוחלט כי על מנת לאפשר הקמת מתקני ייצור חשמל ביו"ש הממשלה , במקרה של הפסקת תזרים ההכנסות בעקבות הסדר מדיני כאמור, תישא המדינה בתשלום סכום יתרת החוב של היזם למוסד הפיננסי.

יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות הוגדרו במסגרת החלטת הממשלה מס' 4450 מיום 29.01.2009, בה נקבע יעד עיקרי לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בהיקף של 10% מסך צריכת החשמל לשנת 2020. היעד אושר מחדש בהחלטה מס' 3484 מיום 17.07.2011. בהתבסס על המכסות הקבועות בהחלטות הממשלה שצוינו ובהתייחס לתחזית עדכנית של המשרד באשר לקצב התממשותן בהתייחס לקשיים תכנוניים, רגולטוריים וסטטוטוריים, צפוי שיעור ייצור החשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות בשנת 2020, לעמוד על כ- 8% מצריכת החשמל, בכפוף לעמידה ביעד התייעלות אנרגטית. בימים אלו, פועל המשרד לעדכון מתווה המדיניות לשילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל בהתאם לאבני דרך שיוגדרו ולתמהיל טכנולוגיות שנועד להביא להשגת יעד הממשלה ל- 10% ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות בשנת 2020.

איתן פרנס, מנכל ומייסד איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל: מדובר בהחלטה היסטורית שתניח יסודות למשק חשמל ירוק בישראל. השר שלום הוכיח כי חזון במשק האנרגיה הופך למציאות ועל כך יש לברך אותו ואת צוות משרדו".

שר האוצר יאיר לפיד הגיש ערר על ההחלטה של ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות להעניק רשת ביטחון פיננסית להקמת מתקנים סולאריים ביו"ש. לפיד כתב: "אני מתנגד בתוקף להשקעה בתשתיות חדשות מחוץ לגושי היישובים".
לפיד אמר כי הוא "מתנגד להחלטה  שבמסגרתה נכתב כי על מנת לעודד הקמתם של מתקני ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת ביו"ש הממשלה תתחייב, כי במקרים של שינויים מדיניים שיגרמו להפסקת תזרים ההכנסות מהמתקנים הנ"ל, כי היא זו שתישא בתשלום סכום יתרת החוב של היזם לתאגיד הבנקאי ו/או מוסד פיננסי שהעמיד מימון לפרויקט. תמיכה מעין זו היא בגדר מתן ערבות מדינה לכלל ההשקעות ביו"ש ועל כן, לא ברור כיצד ניתן להצדיק את ההגבלה הזו לתחום האנרגיות המתחדשות בלבד, או לתחומי יו"ש בלבד. מתן הגנה באופן כזה חושף את הממשלה לתביעות מצד גורמים רבים שיבקשו הגנה דומה".
 


תגיות : ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות, סילבן שלום, עמיר פרץ, יאיר לפיד, PV,

     
משרד עו"ד ליפא מאיר ושות'